Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Το επίπεδο της φυσαλίδας είναι ένα όργανο μέτρησης που χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί η οριζόντια ή κάθετη θέση ενός στοιχείου, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευή