Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Στην επιστήμη των υπολογιστών, ένα πληκτρολόγιο είναι ένα περιφερειακό εισόδου, με το μπορούμε να στείλουμε πληροφορίες στον υπολογιστή. Στην περίπτωση αυτή, το πλήκτρο ESC είναι κόκκινο


Περισσότερα παζλ Υπολογιστής