Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Η ενέργεια είναι η ικανότητα να κάνει αλλαγές ή να εργαστούν. Μπορεί να εμφανιστεί στη φύση με διαφορετικούς τρόπους ή τύπους