Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Ο αεροµεταφορέας μιας βιομηχανίας που εργάζονται σε μια ράβδος σιδήρου. Πλήρως προστατεύεται για να αποτρέψει οποιοδήποτε ατύχημα