Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Hu Jintao Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας