Δημιουργήστε παζλ

0

παζλ για εκτύπωση Macintosh II (1987), γνωστό ως το Mac II, με έναν επεξεργαστή Motorola 68020 και ανάμνησης της 1 MB με δυνατότητα επέκτασης έως 20 MB, μπορείτε να συνδέσετε διάφορες εξωτερικές συσκευές, όπως ένας σαρωτής, αρκετά σκληροί δίσκοι, μονάδες CD-ROM...


Περισσότερα παζλ Υπολογιστής